betonova

betonovaBETÓNOVÉ TENKOSTENNÉ VIBROLISOVANÉ TVÁRNICE NOVEJ GENERÁCIE Murovací systém z tenkostenných vibrolisovaných betónových tvárnic vyrábaných na lisoch novej generácie v kombinácii s izolačným sendvičovým komplexom, predstavuje u nás zatiaľ málo používanú konštrukciu a koncepciu stavby domu.

V západnej Európe a v USA, však ide o bežne používaný systém už desiatky rokov. Vo viacerých krajinách západnej Európy prináleží tomuto materiálu dominantný podiel na stavebnom trhu a napr. vo Francúzsku predstavuje viac ako 80% podiel zo všetkých stavebných prvkov (nepočítajúc liaty betón). Systém sa tu vyvíja už viac ako 50 rokov a je prakticky bezkonkurenčný.

Veľmi zjednodušene možno postup výstavby opísať tak, že po postavení zvislých a vodorovných konštrukcií z tenkostenných – škrupinových, betónových tvárnic sa vykonajú inštalačné práce a nakoniec sa na obvodové konštrukcie zvnútra nalepí izolačný sendvičový komplex, ktorý zabezpečí tepelnú izoláciu domu a tvorí súčasne vnútornú povrchovú úpravu plôch.

Prečo sa stali tieto tvárnice odporúčaným materiálom Európskej únie?

1. Jednoduchosť a rýchlosť stavebných prác:

Vibrolisované tenkostenné betónové tvárnice predstavujú vďaka modernej technológii výroby veľmi ľahký, rozmerovo presný a fl exibilný materiál, ktorý umožňuje bez použitia mechanizácie rýchlu a presnú stavbu s premyslenými a vopred pripravenými riešeniami pre všetky konštrukčné situácie a detaily na stavbách.

2. Odolnosť voči poveternosti a chátraniu stavby

V súčasnej stavebnej praxi už nie je výnimkou požiadavka záruky trvanlivosti a farebnej stálosti fasády 10 a viac rokov. Pre konštrukcie postavené z betónových, prakticky nenasiakavých tvárnic novej generácie sa takáto záruka stáva pravidlom.

Betónové tvárnice sa nerozpadajú, nepraskajú a nedrobia (čím je betón starší, tým je tvrdší) nenasiakajú, neprestupuje nimi a nestúpa vlhkosť. Zostávajú suché, netrhajú sa mrazom, a to aj v prípade ak sú voľne vystavené poveternostným vplyvom, ako napríklad ploty, protihlukové bariéry a pod. Oproti tomu treba pripomenúť malú pevnosť hlinených tehál, či pórobetónu a predovšetkým obrovskú nasiakavosť s ktorou je nutné neustále a zložito bojovať a z toho vyplývajúcu nízku mrazuvzdornosť konštrukcií, ktorých povrch nie je chránený nákladným spôsobom voči poveternostným vplyvom.

3. Ekonomická efektívnosť

betónové tvárnice sú najlacnejší stavebný materiál : Ekonomickú efektívnosť jednotlivých druhov murovacích materiálov je potrebné posudzovať z viacerých hľadísk. Okrem nízkej obstarávacej ceny materiálu, dopravnej náročnosti vzhľadom na malú spotrebu materiálu na 1m2 konštrukcie, je to aj nízka pracnosť pri ich použití a najmä nízka komplexná cena hotovej konštrukcie vytvorenej z tohto materiálu (vrátane povrchových úprav), efektívnosť zabudovania technických vedení, nižšie náklady na údržbu konštrukcií a úspora prevádzkových nákladov na vykurovanie obostavaného priestoru. Vibrolisované betónové tvárnice predstavujú v porovnaní s tradičnými murovacími materiálmi najefektívnejší materiál zo všetkých spomenutých hľadísk.

BETONOVA – Technická špecifikácia – stiahnite si.

technicke_materialy_bs.indd technicke_materialy_bs.indd