– Stavba základov
– Stavba  nosných,obvodových,priečkových múrov
– Stropné konštrukcie
– Stavba rod. domov
– Stavba obytných domov do 5. poschodí
– Stavba hospodárskych budov
– Stavba priemyselných objektov
– Stavba oplotení
– Iné stavby

Viac informácií