Clipboard01Vážení priatelia, obchodní partneri, táto webstránka vás bližšie oboznámi s vlastnosťami vibrolisovaných betónových tvárnic *** BETONOVA *** a ich použivaním v praxi.

Ing. Uhlár Ladislav,
majiteľ a konateľ spol. LADEN s.r.o