Sídlo a prevádzka :
Výrobňa betonových tvárnic
Machalovce 289
05913 Jánovce

Tel: 0903 / 90 40 70, 0918 / 53 63 97, 052 / 7756256
Fax: 052 / 7756256
email: laden@stonline.sk