0903 / 90 40 70 laden@laden.sk

– Stavba základov
– Stavba  nosných,obvodových,priečkových múrov
– Stropné konštrukcie
– Stavba rod. domov
– Stavba obytných domov do 5. poschodí