LADEN s.r.o., Majunkeho 4629/10, 058 01 POPRAD – Spišská Sobota IČO: 36507725

CENNÍK DLAŽBY A OBRUBNÍKOV , PLOTOV
Cenník platný od 1.4.2015 , ceny sú bez DPH

Dlažba sivá tenká 30x30x3 1 m2 = 11 ks 8,- Eur / m2
Dlažba farebná tenká 30x30x3 1 m2 = 11 ks 10,- Eur / m2
Dlažba sivá veľká 45x45x5 1 m2 = 5 ks 11 ,- Eur / m2
Dlažba farebná veľká 45x45x5 1 m2 = 5ks 13,- Eur / m2
Dlažba kvet sivý 10,- Eur / m2
Dlažba kvet farebný 12,- Eur / m2
Šľapaj sivá 4,- Eur / ks
Šľapaj farebná 5,- Eur / ks
Zatrávňovací dielec 3,60 Eur / ks
Obklad kameň hrubý sivý 8,- Eur / m2
Obklad kameň hrubý farebný 10,- Eur / m2
Obklad kameň tenký sivý 7,- Eur / m2
Obklad kameň tenký farebný 9,- Eur / m2
Strešník malý sivý 27×39 /11 kg/ 2,20 Eur / ks
Strešník malý farebný 27×39 /11 kg/ 2,50 Eur / ks
Strešník veľký sivý 35×39 /17 kg/ 2,60 Eur / ks
Strešník veľký farebný 35×39 / 17 kg/ 2,90 Eur / ks
Strešník sivý 18×50 2,- Eur / ks
Strešník farebný 18×50 2,30 Eur / ks
Strešník sivý 56×27 2,60 Eur / ks
Strešník farebný 56×27 2,90 Eur / ks
Strešník na komín 4,50 Eur / ks
Obrubník sivý 1m hrúbka 5 cm 1,80 Eur / ks
Obrubník farebný 1m hrúbka 5 cm 2,70 Eur / ks
Obrubník sivý 50 cm 1,30 Eur / ks
Obrubník farebný 50 cm 1,70 Eur / ks
Obrubník cestný 8 cm 3,- Eur / ks

Betónové ploty :

Stĺp 2,4 m ………………………………………………… 14 EUR
Stĺp 3,4 m ………………………………………………… 17 EUR
Panel plotu 2 x 0,5 m …………………………………. 14 EUR
Panel plotu oblý 2 x 0,8 m ………………………….. 17 EUR
Panel obojstranný 2 x 0,4m ………………………… 19 EUR
Montáž plotu 1 m ………………………………………. 26 EUR

Dlažba 5 cm hrubá sivá 35 x80 cm …………………. 4,5 EUR
Dlažba 5 cm hrubá farebná 35 x80 cm …………….. 5,5 EUR
Betónový schod sivý ……………………………………… 8 EUR
Betónový schod farebný ……………………………….. 10 EUR
Svahová tvárnica sivá ……………………………………. 2,5 EUR
Svahová tvárnica farebná ………………………………. 3,5 EUR